Informační katalogy

Typ: Katalog
Klient: Foresite Marketing
Realizace: 2017–2019
Popis: Grafická úprava, sazba a předtisková příprava informačních katalogů pro společnost Bonatrans.