Projekt: Nástěnné kalendáře
Klient: Foresite Marketing
Realizace: 2017–2018
Popis: Grafická úprava nástěnných kalendářů pro společnost Bonatrans.