Produktové katalogy

Typ: Katalog
Klient: Foresite Marketing
Realizace: 2017–2019
Popis: Ve spolupráci s agenturou Foresite jsme pomáhal připravovat produktové katalogy pro společnost Sulko. Jednotlivé katalogy zahrnovaly hliníkové produkty, plastové produkty, garážová vrata, okna a vchodové dveře. Vycházel jsem z již existujícího layoutu, který jsou upravil pro účel katalogů, ale při zachování používáného vizuálního stylu.