Propagační tiskoviny

Typ: Plakát
Klient: Gran Moravia
Realizace: 2018–2019
Popis: Návrhy a zpracování reklamních materiálů (plakáty, letáky, inzerce, bannery, aj.) na výrobky a akce společnosti Gran Moravia.