Projekt: Brožura a případová studie
Klient: Progres Ekotech
Realizace: 2020
Popis: Návrh a zpracování informační brožury a případové studie pro společnost Progres Ekotech, která se zaměřuje na recyklaci hutních odpadů.