Automatizace v potravinářství

Typ: Časopis
Klient: Techfood, s.r.o.
Realizace: 2012–2020
Popis: Návrh, grafická úprava, sazba a předtisková příprava všech dosud vydaných čísel časopisu. Časopis vychází čtvrtletně a je distribuován všem zájemcům z oblasti potravinářství.