Automatizace v potravinářství

Typ: Časopis
Klient: Techfood, s.r.o.
Realizace: 2022
Popis: Kompletní redesign časopisu Automatizace v potravinářství plus příprava novéhy čísla. Časopis vychází čtvrtletně a je distribuován všem zájemcům z oblasti potravinářství.