Automatizace v potravinářství

Typ: Media-kit
Klient: Techfood
Realizace: 2020
Popis: Návrh layoutu a grafické zpracování tiskové a on-line verze media-kitu.