Bonagranty

Typ: Plakát
Klient: Foresite Marketing
Realizace: 2020
Popis: Návrh a zpracování propagačního plakátu, určeného pro zaměstnance společnosti Bonatrans.