Projekt: Kniha To nevymyslíš
Klient: ZonerPress
Realizace: 2020
Popis: Návrh a zpracování obálky. Sazba dle originálu publikace.