Služby

O službách, které nabízím…

Pokračujte kliknutím na červenou šipku,
nebo použijte kurzorové šipky na klávesnici.

O službách…

Jaké služby nabízím a s čím Vám mohu pomoci? Zejména s návrhem, zpracováním, sazbou a předtiskovou přípravou propagačních tiskovin a tiskovin velkého rozsahu. Od vizitek, letáků a plakátů, až po billboardy.


Mým hlavním zaměřením je však ucelené zpracování knih, časopisů, brožur, katalogů, učebnic a dalších periodických i neperiodichých publikací.


Díky několikaleté praxi, znalostem výrobních technologií a neustalého vzdělávání, mohu nabídnout ucelené zpracování tiskovin, které vás budou náležitě reprezentovat a pomohou vám předat informace cílové skupině tak, jak potřebujete.

Realizuji například…

knihy
časopisy
katalogy
brožury
noviny
učebnice
výroční zprávy
vizitky
obálky
kalendáře
diplomy
pozvánky
oznámení
obaly
letáky
plakáty
pohledy
prospekty
složky
hlavičkové papíry
billboardy
citylight
roll-upy
bannery
potisky
razítka