Služby

Nabízím zpracování veškeré tiskové grafiky, zejména tiskovin velkého rozsahu (tj. knihy, časopisy, katalogy, brožury, učebnice…). Pokud nepotřebujete navrhnout a zpracovat tiskoviny, ale jen poradit, také vám mohu pomoci.

D9ky několikaleté praxi, jasnému zaměření a znalostem výrobních technologií mohu nabídnout ucelené zpracování tiskovin od návrhu layoutu, přes typografii a grafiku až po předtiskovou přípravu a komunikaci s tiskárnou.

Kromě znalostí výrobních technologií, si udržuji také oborový přesah a dbám na dodržování termínů.

Mohu nabídnout zpracování:

knihy
časopisy
katalogy
brožury
noviny
učebnice
výroční zprávy
vizitky
obálky
kalendáře
diplomy
pozvánky
oznámení
obaly
letáky
plakáty
pohledy
prospekty
složky
hlavičkové papíry
billboardy
citylight
roll-upy
bannery
potisky
razítka